Συμπλήρωση ή διόρθωση στοιχείων στο νέο πληροφοριακό σύστημα «Ραδιοερασιτεχνισμός»

Η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και ειδικότερα το Τμήμα Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας, Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού Ραδιοεπικοινωνιών της Διεύθυνσης Τεχνολογικού Εξοπλισμού και Εγκαταστάσεων (ΔΤΕΕ) σύμφωνα με το ΠΔ 40/2020 «έχει νομοθετική και κανονιστική αρμοδιότητα για τον τομέα των ερασιτεχνικών και πειραματικών σταθμών», ενώ σύμφωνα με τις διατάξεις της ΥΑ 38200/1136/2011, άρθρο 10, παράγραφος 3.9 «μεριμνούν για το σχεδιασμό και την υλοποίηση των σχετικών διαδικασιών και ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος για θέματα διαχείρισης του ραδιοερασιτεχνισμού», και με τις διατάξεις της ΥΑ 10800/648/2013 έχουν αρμοδιότητα μεταξύ άλλων και για την καταγραφή και διαχείριση των στοιχείων των ραδιοερασιτεχνικών αναμεταδοτών- επαναληπτών- ραδιοφάρων.

Για τον εκσυγχρονισμό και τη ψηφιοποίηση της διαδικασίας εκχώρησης διακριτικών κλήσης και γενικότερης διαχείρισης των στοιχείων των ραδιοερασιτεχνών και των αναμεταδοτών- επαναληπτών- ραδιοφάρων, καθώς επίσης και για την απλούστευση της συνολικής αδειοδοτικής διαδικασίας στο πεδίο του ραδιοερασιτεχνισμού στη χώρα, και τη διευκόλυνση της διασύνδεσης μεταξύ πολιτών, ΥΨηΔ, Περιφερειακών Υπηρεσιών και ΕΕΤΤ, δημιουργήθηκε το νέο πληροφοριακό σύστημα «Ραδιοερασιτεχνισμός» στην πλατφόρμα gov.gr.

Μέσω του εν λόγω συστήματος θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά η διαχείριση του μητρώου ραδιοερασιτεχνών και ραδιοερασιτεχνικών αναμεταδοτών- επαναληπτών- ραδιοφάρων, θα διευκολύνεται η διαδικασία αδειοδότησης ραδιοερασιτεχνών, καθώς θα διασυνδέει τις αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας και την ΔΤΕΕ, μέσω της κρατικής διαδικτυακής πύλης «gov.gr». Η αυθεντικοποίηση των χρηστών του συστήματος θα γίνεται με τη χρήση των Διαπιστευτηρίων του TAXISnet (υπηρεσία Αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth2.0).

Για την εύρυθμη λειτουργία του εν λόγω συστήματος απαιτείται η συμπλήρωση ή διόρθωση των στοιχείων των ραδιοερασιτεχνικών συλλόγων και των ραδιοερασιτεχνών.

Συνεπώς:

α) οι πρόεδροι των ραδιοερασιτεχνικών συλλόγων της χώρας θα πρέπει , κάνοντας χρήση των κωδικών τους taxisnet, να συμπληρώσουν-διορθώσουν τα στοιχεία των συλλόγων, μπαίνοντας στην αντίστοιχη ‘φόρμα’ και την επικαιροποίηση στοιχείων των αναμεταδοτών- επαναληπτών- ραδιοφάρων του συλλόγου, μπαίνοντας στην αντίστοιχη ‘φόρμα’ και

β) ατομικά οι ραδιοερασιτέχνες θα πρέπει, κάνοντας χρήση των κωδικών τους taxisnet, να συμπληρώσουν-διορθώσουν τα στοιχεία τους, μπαίνοντας στην αντίστοιχη ‘φόρμα’.

Η ηλεκτρονική διεύθυνση του Πληροφοριακού Συστήματος «Ραδιοερασιτεχνισμός» είναι η: https://radioerasitexnes.gov.gr

Οι σύλλογοι παρακαλούνται επίσης, να ενημερώσουν τα μέλη τους για την παραπάνω διαδικασία. Στόχος αυτής της πρωτοβουλίας είναι η απλούστευση της επικοινωνίας των ραδιοερασιτεχνών με τις Περιφερειακές Υπηρεσίες της χώρας καθώς και τη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων ώστε να μπορεί ο κάθε ραδιοερασιτέχνης (αδειοδοτημένος ή προς αδειοδότηση ) να εισάγει και να διαχειρίζεται τα προσωπικά του στοιχεία στο φάκελό του ενώ παράλληλα να ικανοποιούνται τα αιτήματά του από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Παράλληλα η ΓΓΤΤ θα έχει πλήρη εικόνα όλων των νομίμων ραδιοερασιτεχνών της χώρας και των αντιστοίχων συλλόγων προκειμένου να προαχθεί η επωφελής αυτή για την κοινωνία δραστηριότητα.

Το πληροφοριακό σύστημα έχει μπει σε παραγωγική διαδικασία αλλά επί του παρόντος είναι διαθέσιμο μόνο για την συμπλήρωση - διόρθωση στοιχείων. Όσο πιο γρήγορα ολοκληρωθεί η διαδικασία συμπλήρωσης - διόρθωσης στοιχείων από εσάς, τόσο πιο άμεσα θα είναι διαθέσιμη η πλήρης λειτουργία του Συστήματος προκειμένου να το χρησιμοποιείτε με όλες τις δυνατότητές του.

Επί τη ευκαιρία και της ‘Διεθνούς Ημέρας Ραδιοερασιτεχνισμού’ παραδίδεται στους Έλληνες Ραδιοερασιτέχνες μια σύγχρονη ‘πύλη επικοινωνίας’ με τους αρμόδιους φορείς του κράτους, προσβάσιμη από όλη την Ελληνική Επικράτεια.