Σεισμός στην Τουρκία

Παρακαλούνται οι συνάδελφοι ραδιοερασιτέχνες να αποφεύγουν την χρήση των συχνοτήτων 3.777 και 7.092 MHz που χρησιμοποιούνται από την ομάδα emergency communications της TRAC για υποστήριξη επικοινωνιών εκτάκτων αναγκών.