ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Αξιότιμοι Κύριοι,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι τηνΤετάρτη 8 Μαρτίου 2023 μέσα από την Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Ραδιοερασιτεχνών Ν. Σερρών και την διενέργεια εκλογών , και σε συνέχεια συγκρότησής του σε σώμα , προέκυψε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Ρ.Ν.Σ , η σύνθεση του οποίου είναι η ακόλουθη:

Δ.Σ

Πρόεδρος : Γκιουζέλης Γεώργιος, SV7BZF
Αντιπρόεδρος : Νικηφόρος Νικόλαος, SV7LNX
Γραμματέας : Mηνάς Ιωάννης , SV7OOL
Ταμίας : Παπαδόπουλος Χρήστος, SV7RUZ
Μέλος : Σταμπόλλογλου Χαράλαμπος, SV7QΝV
Αναπληρωματικό Μέλος : Κεφαλά Πασχαλιά , SY2DGR

EΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος : Νατσής Πέτρος, SV7LNF
Μέλος : Βάκαλος Άγγελος , SV7OOT
Μέλος : Δαραβίγκας Χρήστος, SV7LND

Με Απόφαση στη Πρώτη συνεδρίαση (νο148) που πραγματοποίησε το ΔΣ ο συνάδελφος Τσίτος Δημήτριος SV7OPS,απερχόμενος ταμίας του Συλλόγου επειδή επέδηξε υποδειγματική διαχείριση των οικονομικών , φορολογικών και όλων των υπολοίπων υποχρεώσεων που προβλέπονται από το καταστατικό, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ και θεωρεί ΕΠΙΒΕΒΛΗΜΕΝΗ τη συμμετοχή του στο Νέο ΔΣ του Συλλόγου. Σύμφωνα με το άρθρο 7 του εσωτερικού κανονισμού και λόγω των αναγκών σου Συλλόγου ο ΤΣΙΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ SV7OPS θα προΐσταται της ελεγκτικής και οικονομικής διαχείρισης και θα συνεπικουρεί με τον ταμία του Συλλόγου. Αν υπάρξει διαφωνία τότε ενημερώνεται άμεσα η ολομέλεια του ΔΣ και ο πρόεδρος της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Επίσης έχουμε και τις επιτροπές του Συλλόγου σύμφωνα με το άρθρο 10 του εσωτερικού κανονισμού:

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΟΛΩΝ
1. Μπερόβαλη Νικόλαο, SV7CFA
2. Ουστριά Αντώνη, SV7CTX
3. Κυπαρισσά Δημήτριο SV7JLZ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ QSL
1.Νικηφόρο Νικόλαο, SV7LNX (QSL MANAGER)
2.Σταμπόλλουγλου Χαράλαμπο SV7QNV
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
1. Μπερόβαλη Νικόλαο, SV7CFA
2. Τσιπλάκη Βασίλειο, SV7BOD
3. Γκιουζέλη Γεώργιο , SV7BZF
EΠΙΤΡΟΠΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ
1. Παπαδόπουλο Χρήστο, SV2RUZ WEB DEVELOPER
2 .Νικηφόρο Νικόλαο , SV7LNX
3. Πιτάκη Θεολόγη, SV7NIN
EΠΙΤΡΟΠΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
1.Κεφαλά Πασχαλιά , SY7DGR
2. Σταμπόλλογλου Χαράλαμπος ,SV7QNV
3. Πιτάκης Θεολόγης , SV7NIN

Για το Δ.Σ του Συλλόγου

Ο Γεν.Γραμματέας
Μηνάς Ιωάννης
SV7OOL