Ημερίδα Πολιτικής Προστασίας "Γκογκολάκης 2023"

Όποιος ενδιαφέρετε για την άσκηση μπορεί να επικοινωνήσει με το Δ.Σ