Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΣΜΟΥ

ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

 • Το 640 π.χ. γεννήθηκε ο Θαλής ο Μιλήσιος ένας από τους 7 σοφούς της αρχαιότητας. Έκαμε πάρα πολλές μελέτες μεταξύ των οποίων μελέτησε και το ήλεκτρο(κεχριμπάρι) και τον μαγνητικό λίθο και είπε ότι αυτά τα δύο είδη έχουν μια μυστηριώδη δύναμη την οποία ονόμασε «ψυχή» δηλαδή τον στατικό ηλεκτρισμό.
 • Οι μελέτες του Θαλή παρακίνησαν πολλούς ερευνητές να συνεχίσουν τις προσπάθειες έτσι φτάνουμε στον Benjamin Franklin ο οποίος με το χαρταετό κατέβασε το « ηλεκτρικό υγρό» κάτω στη Γη ,δηλαδή σε καιρό καταιγίδας το σκοινί του χαρταετού όταν το πλησίαζε σε μεταλλικά αντικείμενα έβγαζε σπίθες.
 • Ο William Gilbert (1544-1603) διαπίστωσε δυνάμεις έλξεως και απωθήσεως μεταξύ δύο ράβδων τις οποίες είχε τρίψει.
 • Άλλοι που έκαναν διάφορα πειράματα ήσαν οι Otto Von Guericke, οι ιταλοί Galvani και Volta και οι Άγγλοι Carlisle και Nicholson που ανακάλυψαν την ηλεκτρόλυση. Ο Otto Von Guericke κατασκεύασε τη μηχανή παραγωγής ηλεκτροστατικής τάσης. Αλλά η μελέτη του ηλεκτρισμού σημείωσε τεράστιο βήμα εμπρός όταν ο Alessandro Volta κατασκεύασε το 1799 ένα απλό «στοιχείο» το οποίο παρήγαγε ηλεκτρισμό συνεχώς.
 • Το 1819 διαπιστώθηκε κάτι εντελώς καινούριο στη μελέτη του ηλεκτρισμού. Με τα πειράματα του Gilbert επικράτησε η γνώμη ότι ο ηλεκτρισμός και ο μαγνητισμός είχαν κάποια σχέση κατά κάποιο τρόπο. Όταν ο Hans Oersted πέτυχε την απόκλιση της μαγνητικής βελόνης μιας πυξίδας πλησιάζοντας ένα σύρμα στο οποίο έρεε ηλεκτρικό ρεύμα, απέδειξε ότι το σύρμα στο οποίο περνά ηλεκτρικό ρεύμα αποκτά την ιδιότητα του μαγνήτη.
 • Ο Γερμανός Georg Ohm και αργότερα ο Kirchhoff, καθόρισαν τη σχέση μεταξύ του ρεύματος ,την τάση και την αντίσταση ενός κυκλώματος (Νόμος του ΟΗΜ).
 • O Michael Faraday τέλος το 1830 απέδειξε ότι όταν το ρεύμα σε ένα σύρμα μεταβάλλεται προξενεί δευτερεύον ρεύμα σε γειτονικό σύρμα, είναι δηλαδή η επονομαζόμενη «ηλεκτρομαγνητική επαγωγή». Έτσι η ανακάλυψη του Faraday οδήγησε στην κατασκευή της «γεννήτριας» δηλαδή την παραγωγή ηλεκτρισμού με μηχανικό τρόπο.
 • O Thomas Alva Edison κατασκεύασε τις πρώτες γεννήτριες που παρήγαγαν πολλά Amper σε αντίθεση με τα απλά στοιχεία του Volta.. Αλλά μέχρι το 1876 οι γεννήτριες είχαν ένα μεταλλάκτη για να παράγουν συνεχές ρεύμα.
 • Ο Sir Humphry Davy ανακάλυψε ότι ο ηλεκτρισμός μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή φωτός. Ο πρώτος όμως γλόμπος ανακαλύφθηκε από τον Edison.
 • Το 1850 ο James Clerk Maxwell είχε αποδείξει μαθηματικά την ύπαρξη ηλεκτρομαγνητικών ακτινοβολιών και ο Γερμανός Heinrich Hertz κατόρθωσε to 1887 και παρήγαγε τέτοιου είδους ενέργεια. Η ιδέα ότι αυτά τα κύματα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στη μετάδοση μηνυμάτων χωρίς τη χρήση συρμάτων ,μέσω του αέρος οφείλεται εις τον Ιταλό Guglielmo Marconi.
 • O Nicola Tesla επινόησε το 1882 τον πρώτο κινητήρα εναλλασσόμενου ρεύματος, και ο ίδιος το 1893 δύο χρόνια πριν από τον Marconi επέδειξε ένα πρακτικό σύστημα ασυρμάτου.
 • Ακολουθούν πολλοί ακόμη ερευνητές και ανακαλύπτουν τη διοδική λυχνία .το τρανζίστορ και τα ολοκληρωμένα κυκλώματα για να φτάσουμε στη σημερινή εποχή των κομπιούτερ των ταξιδιών στο διάστημα τη δορυφορική τηλεόραση και πλήθος άπειρο ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών μέσων.
 • Έτσι μια πορεία αιώνων και ένα μεγάλο πλήθος ερευνητών και μελετητών οδήγησε και στην ανάπτυξη του ραδιοερασιτεχνισμού παγκοσμίως.