ΝΟΜΟΙ / ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Ο ραδιοερασιτεχνισμός είναι μια υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας, που έχει ως σκοπό την αυτοδιδασκαλία, την αλληλοεπικοινωνία, την τεχνολογική έρευνα των ραδιοερασιτεχνών καθώς και την τηλεπικοινωνιακή υποστήριξη επιχειρήσεων βοηθείας σε περιπτώσεις καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και καταστροφών. Η υπηρεσία αυτή διεξάγεται από ραδιοερασιτέχνες, οι οποίοι ασχολούνται με τη ραδιοηλεκτρική τεχνική αποκλειστικά για προσωπικό σκοπό χωρίς όφελος. Προκειμένου να γίνει κανείς ραδιοερασιτέχνης είναι απαραίτητο:

  1. να αποκτήσει πτυχίο ραδιοερασιτέχνη και
  2. να του χορηγηθεί άδεια ερασιτεχνικού σταθμού ασυρμάτου

Οικ. 38200/1136/2011 ("Κανονισμός Λειτουργίας Ερασιτεχνικών Σταθμών Ασυρμάτου")

Χορήγηση πτυχίου ραδιοερασιτέχνη

Χορήγηση ανανέωση και τροποποίηση άδειας λειτουργίας ραδιοερασιτεχνικού σταθμού