ΠΩΣ ΓΙΝΟΜΑΙ ΜΕΛΟΣ

Τα μέλη του Συλλόγου απαρτίζουν άνθρωποι από διάφορα επαγγέλματα , και μπορεί όποιος θέλει να συμπεριληφθεί στις καταστάσεις των μητρώων του Συλλόγου, είτε είναι, είτε όχι Ραδιοερασιτέχνης. Αυτό δε μπορεί να πραγματοποιηθεί κατόπιν επισκέψεως των ενδιαφερομένων στα γραφεία του Συλλόγου στις Σέρρες , Μεραρχίας 67 , είσοδος από πλάγια στο πίσω μέρος του κτιρίου, δεύτερος όροφος. Εκεί για όποιον επιθυμεί υπογράφει μια αίτηση μέλους προς τον Σύλλογο και αφού αυτή εγκριθεί από το Δ.Σ γίνετε μέλος.

Τα μέλη του Συλλόγου προκειμένου αυτός να ανταποκριθεί στα λειτουργικά του έξοδα , καταβάλουν ετήσια συνδρομή που έχει αποφασισθεί από την Γενική Συνέλευση των μελών του. Επίσης για τα μέλη που εγγράφονται για πρώτη φορά υπάρχει και το κόστος του δικαιώματος της πρώτης εγγραφής στο σύλλογο. Οι συνδρομές είναι ανταποδοτικές από τον Σύλλογο προς τα μέλη του με τις διάφορες παροχές, ευκολίες , κ.α. που παρέχει. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στο E-mail του Συλλόγου , και στην φόρμα επικοινωνίας.

Στην διάθεσή σας για ενημέρωση !

Σας περιμένουμε.