ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΔΡΑΣΕΙΣ

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο SZ7SER

Ο Σ.Ρ.Ν.Σ (SZ7SER) είναι Σωματείο μη Κυβερνητικού και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με έδρα τις Σέρρες. Ο Σύλλογος χρησιμοποιεί το διακριτικό γνώρισμα "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ Ν. ΣΕΡΡΩΝ" "Σ.Ρ.Ν.Σ." για την Ελλάδα και "RADIO AMATEURS ASSOCIATION OF SERRES "R.A.A.S" για το εξωτερικό. Έχει σαν σκοπό:

Διατήρηση

Τη διατήρηση και προώθηση του θεσμού του Ραδιοερασιτεχνισμού στα πλαίσια των νόμων της χώρας και τα διεθνή καθιερωμένα, και την επιτήρηση της ορθής χρήσης των επαναληπτών (Repeaters)

Εκπροσώπηση

Την εκπροσώπηση των μελών της Ένωσης ενώπιον των Ελληνικών Αρχών και άλλων Ενώσεων

Εκπαίδευση

Την εκπαίδευση των υποψηφίων Ραδιοερασιτεχνών της περιοχής των Σερρών στα Ραδιοερασιτεχνικά θέματα και την ανιδιοτελή χρήση του ασυρμάτου

Επικοινωνία

Την δια αναμεταδοτών και λοιπών συστημάτων ασυρμάτου, επικοινωνία μεταξύ των μελών και τη συνδρομή προς την Πολιτεία, ιδίως σε περιπτώσεις κινδύνου και εθνικής ανάγκης (σεισμοί, πλημμύρες, πυρκαγιές, ατυχήματα κ.α.)

31

Έτη παρουσίας

10

Επαναλλήπτες

250

Μέλη

Επιτροπές

Ο Σύλλογος Ραδιοερασιτεχνών Ν.Σερρών με βάση το άρθρο 10 του εσωτερικού κανονισμού έχει τις ακόλουθες επιτροπές:

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

Εξασφαλίζει την καλή λειτουργία των γραφείων του συλλόγου.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΟΛΩΝ

Χειρίζεται θέματα που έχουν σχέση με τη χρήση των ραδιοσυχνοτήτων που έχουν εκχωρηθεί στην Υπηρεσία Ερασιτέχνη ή Υπηρεσία Ερασιτέχνη μέσω Δορυφόρου. Τα μέλη της παρακολουθούν και αναφέρουν στο Δ.Σ. με συγκεκριμένα στοιχεία κάθε παράνομη ή εκτός κανονισμών εκπομπή που θα αντιληφθούν και το Δ.Σ. στη συνέχει αναφέρει σχετικά στις αρμόδιες αρχές. Η Επιτροπή βοηθά τα μέλη να επιλύσουν προβλήματα παρεμβολών που τους απασχολούν (TVI, BCI, κ.α.) και υποδεικνύει τα κατάλληλα μέτρα. Επίσης γνωμοδοτεί σχετικά με καταγγελίες, προκειμένου τα ενδιαφερόμενα μέλη να χρησιμοποιήσουν τη γνωμοδότησή της αυτή για κάθε νόμιμη χρήση.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ QSL

Χειρίζεται όλα τα θέματα που αφορούν τη διακίνηση των καρτών QSL που απευθύνονται προς ή προέρχονται αποκλειστικά από μέλη της.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Χειρίζεται όλα τα θέματα εκπαίδευσης των υποψηφίων ραδιοερασιτεχνών καθώς και της επιμόρφωσης των αδειούχων μελών. Χειρίζεται θέματα που έχουν σχέση με την δημιουργία και λειτουργία δανειστικής βιβλιοθήκης. Φροντίζει για την συγγραφή και την έκδοση εγχειριδίων και φυλλαδίων που κρίνονται απαραίτητα για την επιμόρφωση και την ενημέρωση των μελών του Συλλόγου SZ7SER.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ

Χειρίζεται θέματα που αφορούν τη χρήση ψηφιακής τεχνικής στις τηλεπικοινωνίες. Προτείνει στο Δ.Σ. τον τρόπο διαχείρισης των μέσων των ψηφιακών επικοινωνιών του Συλλόγου, την εγκατάσταση και συντήρηση των σχετικών συσκευών και φροντίζει για τη συνεργασία και λειτουργία τους με όμοιες εγκαταστάσεις ενώσεων του εξωτερικού ή εσωτερικού. Αναπτύσει την ιστοσελίδα του συλλόγου.

R1

Σέρρες
Αναλογικός / Echolink
Ενεργός
Τύπος: Repeater
Συχνότητα: 145.625
Διαφορά: -600
Υποτόνος: 82,5

RU88

Σέρρες
Αναλογικός
Ενεργός
Τύπος: Repeater
Συχνότητα: 439.100
Διαφορά: -7600
Υποτόνος: 77

SV7M

Σέρρες
DMR (Ψηφιακός)
Ανενεργός
Τύπος: DMR Repeater
Συχνότητα: 439.225
Διαφορά: -7600

D-STAR (Ψηφιακό)

Σέρρες
D-STAR (Ψηφιακός)
Ενεργό
Τύπος: D-STAR (Ψηφιακό)
Συχνότητα: 439125
Διαφορά: -7600

Link στο R5 Πηλίου

Σέρρες
Αναλογικός
Ενεργό
Τύπος: Link
Συχνότητα: 430900
Διαφορά: Simplex
Υποτόνος: 88,5

Link στο R6 Θεσσαλονίκης

Σέρρες
Αναλογικός
Ανενεργό
Τύπος: Link
Συχνότητα: 430975
Διαφορά: Simplex
Υποτόνος: 88,5

Link στο R4b Ξάνθης

Σέρρες
Αναλογικός
Ανενεργό
Τύπος: Link
Συχνότητα: 430712,5
Διαφορά: Simplex
Υποτόνος: 91,5

Link στο R1 Σερρών

Θεσσαλονίκη
Αναλογικός
Ενεργό
Τύπος: Link
Συχνότητα: 430625
Διαφορά: Simplex
Υποτόνος: 82,5

Link στο R1 Σερρών

Σέρρες
Αναλογικός
Ενεργό
Τύπος: Link
Συχνότητα: 430925
Διαφορά: Simplex
Υποτόνος: 82,5

Link στο R0 Θεσ/νίκη (Πανελλαδικό)

Σέρρες
Αναλογικός
Ανενεργό
Τύπος: Link
Συχνότητα: 430650
Διαφορά: Simplex
Υποτόνος: 94,8

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Δ.Σ. του Συλλόγου είναι πενταμελές και εκλέγεται με καθολική ψηφοφορία μετά το πέρας της αντίστοιχης Γενικής Συνέλευσης που εκτός από τα υποχρεωτικά θέματα της ημερήσιας διάταξης περιλαμβάνει και αρχαιρεσίες. Η θητεία του Δ.Σ. είναι διετούς διάρκειας.

Γκιουζέλης Γεώργιος

Πρόεδρος SV7BZF

Νικηφόρος Νικόλαος

Αντιπρόεδρος SV7LNX

Μηνάς Ιωάννης

Γραμματέας SV7OOL

Παπαδόπουλος Χρήστος

Ταμίας SV7RUZ

Σταμπόλλογλου Χαράλαμπος

Μέλος SV7QNV

Κεφαλά Πασχαλιά

Αναπληρωματικό μέλος SY2DGR

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

 • Γιατί χρειάζομαι πτυχίο ραδιοερασιτέχνη και ειδική άδεια για να χρησιμοποιήσω τις ραδιοερασιτεχνικές συχνότητες;

  Οι ραδιοσυχνότητες αποτελούν δημόσιο αγαθό και δεν επιτρέπεται η ανεξέλεγκτη χρήση τους. Πέρα από τα 8 κανάλια PMR και 69 κανάλια LPD όλες οι άλλες συχνότητες απαιτούν ειδική άδεια για την χρήση τους. Η παράνομη χρήση συχνοτήτων αποτελεί κακούργημα και επιφέρει αυστηρές ποινές. Για τον λόγο αυτόν είναι απαραίτητο να διαθέτει κάποιος πτυχίο και άδεια ραδιοερασιτέχνη για να έχει την δυνατότητα να χρησιμοποιεί τις ραδιοερασιτεχνικές συχνότητες.

 • Οι κατηγορίες πτυχίων ραδιοερασιτέχνη είναι δύο (2). "Κατηγορία 1 (HAREC)" και "Κατηγορία εισαγωγικού επιπέδου (ENTRY LEVEL)"

  Για την απόκτηση πτυχίου ραδιοερασιτέχνη ο ενδιαφερόμενος πρέπει να συμμετάσχει σε ειδικές εξετάσεις οι οποίες διενεργούνται από την υπηρεσία μεταφορών και επικοινωνιών της περιφέρειας που υπάγεται ο τόπος της μόνιμης κατοικίας του.

  Οι κάτοχοι άδειας «κατηγορίας 1» (άδεια CEPT) έχουν δικαίωμα χρήσης όλων των εκχωρημένων υποζωνών συχνοτήτων στην «υπηρεσία ραδιοερασιτέχνη» και στην «υπηρεσία ραδιοερασιτέχνη μέσω Δορυφόρου» σύμφωνα με τον Εθνικό Κανονισμό Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων. Η άδεια «κατηγορίας 1» χορηγείται σε κατόχους πτυχίου «κατηγορίας 1» ή σε κάτοχο αντιστοίχου πτυχίου HAREC της αλλοδαπής ή σχετικής βεβαίωσης σύμφωνα με τη Σύσταση Τ/R 61-02 και επιτρέπει στον κάτοχό της, την άσκηση ραδιοερασιτεχνικής δραστηριότητας στην Ελληνική επικράτεια καθώς και στις χώρες που έχουν αποδεχθεί την υπόψη Σύσταση στα πλαίσια αμοιβαιότητας και σύμφωνα με τις αντίστοιχες εθνικές νομοθεσίες και τους περιορισμούς της Σύστασης.

  Οι κάτοχοι άδειας «κατηγορίας εισαγωγικού επιπέδου» έχουν περιορισμένα δικαιώματα χρήσης των εκχωρημένων υποζωνών συχνοτήτων στην «υπηρεσία ερασιτέχνη» και στην «υπηρεσία ερασιτέχνη μέσω Δορυφόρου» σύμφωνα με τον Εθνικό Κανονισμό Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων (ΕΚΚΖΣ). Η άδεια «κατηγορίας εισαγωγικού επιπέδου» χορηγείται σε κατόχους αντίστοιχου πτυχίου ραδιοερασιτέχνη «κατηγορίας εισαγωγικού επιπέδου» και επιτρέπει στον κάτοχό της την άσκηση ραδιοερασιτεχνικής δραστηριότητας στην Ελληνική επικράτεια.

 • Ναι, φυσικά και μπορείς, σε κανονικές συνθήκες όπου όλα λειτουργούνε κανονικά μπορείς να χρησιμοποιήσεις το κινητό τηλέφωνο , όμως σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης η αξία του ασυρμάτου γίνεται πολύτιμη επειδή παύουν να λειτουργούν πολλές υπηρεσίες και μαζί μ' αυτές και η υπηρεσία κινητής τηλεφωνίας.

  Επίσης , οι ραδιοερασιτέχνες διαθέτουν βασικές γνώσεις ασύρματων τηλεπικοινωνιών και μπορούν να βοηθήσουν σε περιπτώσεις ανάγκης.

 • Μπορεί να είναι , μπορεί και όχι. Μπορείς να ξοδέψεις μόνο 30€ αγοράζοντας έναν απλό φορητό πομποδέκτη και να αρχίσεις να επικοινωνείς με άλλους, μπορείς όμως να ξοδέψεις 8000€ αγοράζοντας σταθερό ραδιοερασιτεχνικό σταθμό.

 • Φυσικά και μπορείς. Όλοι οι ραδιοερασιτεχνικοί σύλλογοι διαθέτουν επαναλλήπτες (repeaters) και συνδέσεις (links) με τους οποίους αφού συντονιστείς μπορείς να επικοινωνήσεις σε πολύ μεγαλύτερη απόσταση απο αυτή που σου επιτρέπει ο πομποδέκτης σου.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επικοινωνήσε μαζί μας , θα χαρούμε να σε ενημερώσουμε για τον θαυμάσιο κόσμο του ραδιοερασιτεχνισμού. Γίνε κι εσύ μέλος του Συλλόγου, γνώρισε κι άλλους ραδιοερασιτέχνες και πάρε μέρος σε όλες τις δραστηριότητες του.

Διεύθυνση

Μεραρχίας 67, Σέρρες

Τηλέφωνο

+30 694 600 7000