ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Σ.Ρ.Ν.Σ καλεί τα μέλη του σε Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 8 Μαρτίου 2023 και ώρα 18:00 στα γραφεία του Μεραρχίας 67.

Θέματα:

1) Δράσεις
2) Απολογισμός
3) Προϋπολογισμός
4) Ενημέρωση Μελών για ένταξη στην Πολιτική Προστασία.
και τέλος
5) Εκλογές για ανάδειξη νέου Δ.Σ και εξελεγκτικής Επιτροπής.

Παρακαλείσθε για την παρουσία σας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Μπορούν να παρευρίσκονται και μη τακτοποιημένα οικονομικά μέλη αλλά για να έχουν δικαίωμα ψήφου και υποψηφιότητας θα πρέπει να τακτοποιήσουν τις οικονομικές εκκρεμότητές τους.